Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Cenník

Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľností

CENA NEHNUTEĽNOSTI VÝŠKA PROVÍZIE ZA 1 OBCHODNÝ PRÍPAD
Do 199.999 € 3% z kúpnej ceny nehnuteľnosti
Od 200.000 € od 3% do 5% z kúpnej ceny nehnuteľnosti

Pozn.: 
V provízii za 1 obchodný prípad je zahrnuté:

 • Konzultácia s predávajúcim o podmienkach predaja nehnuteľnosti
 • Obhliadka nehnuteľnosti
 • Nafotenie nehnuteľnosti (prípadne video prezentácia) a ich spracovanie na nami vybrané webové portály
 • Obhliadky na nehnuteľnosti s potenciálnymi kupujúcimi
 • Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy / budúcej kúpnej zmluvy / kúpnej zmluvy advokátskou kanceláriou
 • Vyhotovenie podkladov pre znalca a pre banku (poplatok za znalecký posudok hradí objednávateľ znaleckého posudku)
 • Príprava podkladov pre Notársku úschovu (poplatok za Notársku úschovu hradí objednávateľ)
 • Overenie podpisov na kúpnej zmluve
 • Zavkladovanie kúpnych zmlúv na príslušný úrad, katastrálny odbor
 • Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti
 • Vyhotovenie podkladov pre SPP, VSE a VVS

V provízii nie je zahrnuté:

 • Preplatenie znaleckého posudku (ak klient financuje čiastočne úverom)
 • Preplatenie zavkladovania záložných zmlúv na príslušný úrad, katastrálny odbor
 • Prepis energií u dodávateľov (len asistencia pri vyhotovení podkladov)

 

Individuálne služby  

(ak nie sú zahrnuté v cene provízie pri obchodnom prípade)

ÚKON:

NÁKLAD:

BLIŽŠÍ POPIS:

Nábor nehnuteľnosti

150€

Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).

   

 

Inzerovanie nehnuteľnosti

 3 € / deň

Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 3  / deň.

   

 

Obhliadky

200 € / mesačne 

Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).

   

 

Osobná asistencia

 10€ / za každú začatú polhodinu

Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 10 € / za každú začatú polhodinu.

+ 2,50 € za km cesta tam a späť / pre osobnú asistenciu a výjazd do lokality Košice – okolie cesta tam a späť.

V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky www.google.com/maps -“získať trasu“ /

 

 

 

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

variabilné »

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

 1. úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a
 2. paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas a
 3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.

 V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“. 

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

 

 

 

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy)

 250  €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii). 

 

 

 

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy

250 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

 

 

 

Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy

200 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)

 

 

 

Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti

1500 €

Z celkovej kúpnej ceny

     
Prepis / prihlásenie / odhlásenie energií u dodávateľov              50 € Na základe splnomocnenia RK
     
Vypracovanie Generálnej moci na predaj resp. kúpu nehnuteľnosti              80 € Suma uvedená bez poplatku za overenie podpisov

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností

Nájomné (vrátane energií, prenájmu parkovania atď.) Provízia je jednomesačné nájomné. Individuálne od výšky požadovaného nájomného.
Minimálna výška provízie 300 €
Províziu hradí prenajímateľ Prenajímateľ a RK má vopred dohodnuté podmienky, dohoda o spolupráci, exkluzívna spolupráca.
Províziu hradí nájomca Nájomca osloví RK a zadá dopyt na prenajatie nehnuteľnosti podľa jeho kritérií. Výnimkou je ak Prenajímateľ má spoluprácu s RK za podmienky, že si províziu hradí Nájomca – RK vopred túto skutočnosť oznámi Nájomcovi.

Individuálne služby - Vystavenie potvrdenia trhovej ceny nehnuteľnosti

Vystavenie potvrdenia trhovej ceny nehnuteľnosti (pre účely dedičského konania, súdu..) Košice Košice - okolie
Byt, záhrada, pozemok, garáž - s výjazdom 80 € 80 € + 2€/km cestovné tam a späť
Rodinný dom, podnikateľské objekty - s výjazdom 110 € 110 € + 2€/km cestovné tam a späť
BEZ VÝJAZDU všetky typy nehnuteľností
(na základe fotografií a podrobného popisu technického stavu nehnuteľností)
70 €
Pozn.: Vzdialenosť si vieme vzájomne potvrdiť cez www.google.com/maps

Zabezpečenie financovania kupujúcemu

Konzultácia s našim hypošpecialistom a zabezpečenie financovania/ hypotekárneho úveru na kúpu nehnuteľnosti 0 €

Realitná kancelária Kosmos Brand, s.r.o. a Kosmos Real s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien podľa individuálnej dohody medzi sprostredkovateľom a klientom/záujemcom.